Tag Archive: สอนพูดภาษาอังกฤษ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่บ้าน2559

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่บ้าน2557

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่บ้าน2559 รับสอนพิเศษติวเสริม เพิ่มเกรด เรียนเสริม แกรมม่า คำศัพท์ สนทนา การอ่าน การเขียน สอนตั้งแต่ปรับพื้นฐาน สอนการบ้าน ติวสอบ หาครูสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ที่บ้าน2559 เราสอนทั้งการเขียน การอ่าน การฟัง โดยสอนพูดภาษาอังกฤษ ประโยคสนทนาConversation ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน และใช้ในด้านธุรกิจ ส่วนเรื่องการเขียนเราจะเน้นสอนแกรมม่าภาษาอังกฤษ(Grammar)ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนพอคุ้นเคยกับมัน เราเริ่มสอนตั้งแต่เริ่มต้น A-Z ไม่ว่าจะอยู่ระดับชั้นได้อนุบาล ประถม มัธยม มหาลัย หรือการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เช่น CU-AAT CU-TEP Smart-1 SAT TOEFL IELTS เราเปิดรับสอนให้ถึงบ้าน สอนตัวต่อตัว…
Read more

อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย…
Read more

วิชาภาษาอังกฤษ

  อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ