Tag Archive: สอนภาษา

เตรียมสอบ TOEFL สอนพิเศษ TOEFL โทเฟิล

เตรียมสอบ TOEFL สอนพิเศษ TOEFL

เตรียมสอบ TOEFL เตรียมสอบ TOEFL สอนพิเศษ TOEFL โทเฟิล (อังกฤษ: Test Of English as a Foreign Language: TOEFL) เป็นการทดสอบวัดความรู้ในภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนักศึกษาที่มาจากประเทศอื่นจำเป็นต้องทดสอบโทเฟิลนี้ ผลคะแนนโทเฟิลมีผลเป็นเวลา 2 ปี การสอบโทเฟิลจัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) มีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) และยังคงมีการสอบในปัจจุบัน โดยรูปแบบการสอบมีการปรับปรุงเปลียนแปลงตลอดเวลา โดยในปัจจุบันการวัดผลได้แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ การอ่าน การเขียน…
Read more

สอนวิทย์ ม.ต้น ม.ปลาย

สอนวิทย์ ม.ต้น ม.ปลาย

สอนวิทย์ ม.ต้น ม.ปลาย จากเสียงตอบรับจากน้องๆนักเรียนที่อยากให้ทางสถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดคอร์สวิทย์ ตอนนี้เราได้เปิดสอนวิทย์ ม.1-3 และสอนวิทย์ ม.4-6 ซึ่งแบ่งออกเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สอนโดยพี่ๆติวเตอร์สายวิชาตรงจากจุฬา ธรรมศาสตร์ โดยลักษณะการสอนพิเศษนั้นจะวัดระดับของน้องๆแต่ละคนและจัดหลักสูตรให้เหมาะกับน้องๆ ไม่ว่าจะสอนการทำโจทย์ การตีโจทย์ วิธีทำอย่างละเอียด หรือวิธีทำลัดๆเพื่อใช้ลดระยะเวลาทำข้อสอบ รับสอนวิทย์ตัวต่อตัวจะส่งผลให้น้องๆที่มีปัญหาการเรียนที่ไม่กล้าถามหรือเรียนตามเพื่อนๆไม่ทันดังนั้นถ้าน้องๆคนไหนต้องการครูสอนวิทย์ติดต่อสอบถามได้ รับสอนพิเศษทุกที่ ทุกเวลา

ติวเตอร์ม็อบ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ม็อบ เพศ: ชาย วันเกิด: 21/05/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: ลาดกระบัง กรุงเทพ การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีรุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.41 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การวัดคุม GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์(ม.1-ปี1)ฟิสิกม.4-ม.6…
Read more

ติวเตอร์เบสท์ | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์เบสท์ เพศ: หญิง วันเกิด: 21/06/1991 อายุ: 20 ที่อยู่ปัจจุบัน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หอพักใน F3 ห้อง 310 เลขที่ 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชลราษฎรอำรุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3…
Read more

ครูสอนภาษาอังกฤษ รับสอนภาษาอังกฤษ

:~: Tutor Go Home :~: รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง 1.สอนพิเศษ ประถม1 – มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ 2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์ รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน 3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP …
Read more

Tutor Go Home

:~: Tutor Go Home :~:  รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง 1.สอนพิเศษ ประถม1 – มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ 2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์ รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน 3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP …
Read more