Tag Archive: สอน cu-tep

ติวเตอร์ติว Cu – tep ที่บ้าน

ติวเตอร์ติว Cu – tep ที่บ้าน

  CU–TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือการสอบเพื่อวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ประกอบด้วย Listening   30 ข้อ   (ใช้เวลา 30 นาที) Reading     60 ข้อ   (ใช้เวลา 70 นาที) Writing      30 ข้อ    (ใช้เวลา 30 นาที) ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาผลการสอบมีอายุ 2 ปี หากคุณกำลังมองหาที่เรียนพิเศษเพื่อติวข้อสอบ cu-tep คุณเตรียมยิ้มได้เลยเพราะเราเป็นที่กวดวิชาที่ติวเตรียมสอบ CU-TEP โดยเฉพาะ ติวเตอร์ฝีมือดีที่ผ่านการสอนมาหลายปี…
Read more

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว เราเป็นสถาบันกวดวิชาด้านภาษา สามารถกวดวิชาให้ได้ตามความต้องการทุกอย่าง เริ่มต้นด้วยการอธิบายการทำ IELTS และทำแบบคดสอบก่อนเรียน ที่สามารถเช็คความรู้เพื่อใช้วัดระดับการเรียนของ IELTS ได้  ติวเตอร์จะเป็นผู้อธิบายพร้อมให้น้องๆได้หัดทำข้อสอบที่มีความหลากหลาย เตรียมความพร้อมที่จะสอบ การสอบ IELTS เมื่อน้องๆมีความพร้อมในการสอบแล้ว เราจะมีการทดสอบหลังเรียน วัดคะแนนให้น้องๆได้ทราบกันว่าเราจะได้คะแนน TOELTS เท่าไร เมื่อทำข้อสอบจริงออกมาก็ย่อมได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอน เรามีทีมงานรับสอน IELTS ตัวต่อตัว ติวIELTSถึงที่บ้านพร้อมให้บริการกับคุณทุกคน อีกทั้งเรายังมีติวเตอร์ที่ติวอีกหลากวิชา เช่น -ติวเตอร์ กวดวิชา TOEFL -ติวเตอร์ สอนพิเศษ TOEIC -ติวเตอร์ ติวสอบ SAT (Math and Verble) -ติวเตอร์รับสอน…
Read more