Tag Archive: หนองแขมแฮปปี้แลนด์ สาย 2

ติวเตอร์เฟิร์น

ชื่อเล่น: เฟิร์น เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ภูเก็ตวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: BBA สาขา(วิชาเอก): Accounting GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ประถมปลาย ภาษาอังกฤษประถมปลาย มัธยมต้น Math and English…
Read more