Tag Archive: หนองแขม

ครูรับสอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน บางแค

ครูรับสอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน บางแค

ครูรับสอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน บางแค ครูรับสอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน บางแค สอนการบ้าน ติวเตอร์โกโฮมรับสอนพิเศษที่บ้าน ทุกวิชา และพิเศษสำหรับน้องๆที่ต้องการครูสอนการบ้านเราเปิดรับบริการแล้วตามความต้องการ โดยคุณภาพติวเตอร์มากประสบการณ์ และเป็นติวเตอร์เฉพาะเด็กเล็ก   คณิตศาสตร์ อนุบาล ภาษาอังกฤษ อนุบาล ภาษาไทย อนุบาล ภาษาจีน อนุบาล (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)   หลักสูตร ไทย English Program Inter Bilingual   รับสอนพิเศษอนุบาลตามบ้าน บางแค โดยติวเตอร์รับสอนพิเศษอนุบาลที่บ้าน พร้อมดูแลการบ้าน แนะการทำโจทย์ให้น้องๆที่เรียนไม่เข้า พร้อมเฉลยข้อสอบหลักการทำลัดและเร็ว ให้น้องๆหัดทำโจทย์ ครูสอนตรงสาย โดยรูปแบบการติวตัวต่อตัว จะให้เน้นจุดไหนตรงไหนทั้งดูแลการบ้าน…
Read more

รับสอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้าน เพชรเกษม

รับสอนพิเศษวิทย์ ม.2 ตัวต่อตัว สถานีคูคต

รับสอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้าน เพชรเกษม รับสอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้าน เพชรเกษม และรับสอนพิเศษนอกสถานที่ สอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้านตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ถ้าผู้เรียนต้องการติวเตอร์สอนพิเศษวิทย์ ป.4 แบบติวเข้ม เรียนเสริมเพิ่มเกรด หรือติวก่อนสอบพร้อมอธิบายให้เข้าใจทั้งหลักไทยปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรพิเศษ EP Gifted Inter เราก็สามารถสอนพิเศษให้น้องได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งเรารับรองความพอใจของผู้สอนเพื่อให้การเรียนพิเศษกับเราเป็นไปอย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย รับสอนพิเศษตามบ้านด้วยติวเตอร์มากประสบการณ์   หลักสูตร ไทย English Program Inter Bilingual   รับสอนพิเศษ ติววิทย์ ป.4 ตัวต่อตัว เพชรเกษม หรือติวเป็นกลุ่ม โดยติวเตอร์ที่มีคุณภาพ…
Read more

ติวเตอร์แอม

ชื่อเล่น: แอม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดนวลนรดิศ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขา(วิชาเอก): พยาบาลศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.93 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม ประถม…
Read more

ติวเตอร์ตอง

Untitled Document   ชื่อเล่น: ตอง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.99 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาการจัดการ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.36 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย…
Read more

ติวเตอร์บี

ชื่อเล่น: บี เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.57 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: เทคนิคการแพทย์ สาขา(วิชาเอก): รังสีเทคนิค GPA (ปริญญาตรี): 3.02 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์ม.ต้น-ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ชีทสรุป ประสบการณ์การสอน: ชีวะม.ปลาย, วิทย์+คณิต…
Read more

ติวเตอร์มะมิว

ชื่อเล่น: มะมิว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.32 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย การศึกษาบัณฑิต (ครู5ปีภาษาไทย) GPA (ปริญญาตรี): 3.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย อ.1-ม.6 รูปแบบการสอน: เน้นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ…
Read more

ติวเตอร์ฟูล

ชื่อเล่น: ฟูล เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรนารีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: พลศึกษา สาขา(วิชาเอก): สุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ. 5 ปี GPA (ปริญญาตรี): 3.63 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษา อังกฤษ,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,ว่ายน้ำ,กายวิภาค และสอนการบ้านทุกวิชา…
Read more

ติวเตอร์น้ำ

ชื่อเล่น: น้ำ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กายภาพบำบัด GPA (ปริญญาตรี): 2.89 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: แพทยศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more

ติวเตอร์บุ๊ก

ชื่อเล่น: บุ๊ก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ธรณีวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.41 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา ภาษาไทย-สังคม-คณิต-วิทย์(วิทย์ทั่วไป,เคมี) ประถม-มัธยมปลาย,แคลคูลัสปี 1 รูปแบบการสอน: สอนตามพื้นฐานเด็ก…
Read more

ติวเตอร์ก๊อท

ชื่อเล่น: ก๊อท เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวสำรวจ GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย…
Read more