Tag Archive: หาติวเตอร์ dek-d

ติวเตอร์เพ็ญ

ชื่อเล่น: เพ็ญ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาฯ คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภูมิศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.92 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: รามคำแหง คณะ: บริหารธุรกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more