Tag Archive: เข้าเขตราษฎร์บูรณะ (สะพานเจริญนคร 8)

ติวเตอร์ปาน

ชื่อเล่น: ปาน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรียาภัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.53 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ: เทคโนโลยีอาหาร สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 2.77 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: อุสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก…
Read more