Tag Archive: เจ้าคุณทหาร

รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัว คุ้มเกล้า

กวดวิชาตามบ้านตัวต่อตัว พระยาสุเรนทร์

รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัว คุ้มเกล้า รับสอนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัว คุ้มเกล้า สอนพิเศษ ม.4 ปูพื้นฐานความรู้ เรียนเสริม ปรับพื้นฐานแลละตะลุยโจทย์  ไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้มีพื้นฐานที่ดี รากฐานที่ดีโดยการเรียนรู้ในทุกระดับต้องเกิดจากความเข้าใจและมองภาพลักษณ์บวกกับจินตนาการเพื่อให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้ การที่จะมีจินตนาการและภาพออกได้ต้องใช้วิธีการสอนที่เข้าใจ มีสื่อที่ดีในการสอน การเรียนเพิ่มเกรดสำหรับน้องที่ต้องการการติวที่เร่งด่วนหรือต้องการจะเรียน ม.4 ที่บ้าน โดยไม่ต้องออกเดินทางไปให้เหนื่อย ครูที่รับสอนพิเศษ ม.4 จะไปสอนให้กับน้องๆติวตัวต่อตัว ติวเตอร์พร้อมสอนให้ที่บ้าน   คณิตศาสตร์ ม.4 วิทยาศาสตร์ ม.4 ภาษาอังกฤษ ม.4 ภาษาไทย ม.4 ภาษาจีน ม.4 สังคม ม.4 ฟิสิกส์ ม.4…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more