Tag Archive: เรียนพิเศษ คณิต อังกฤษ

ติวเตอร์ผึ้ง

ชื่อเล่น: ผึ้ง เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมฐานบินกำแพงแสน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน GPA (ปริญญาตรี): 2.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์-คณิต-ภาษาไทย-สังคม ประถม –…
Read more