Tag Archive: เรียนพิเศษ ม.5

ติวเตอร์ฟีม

ชื่อเล่น: ฟีม เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.69 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: เภสัชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เภสัชศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.62 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ม.ต้น เคมี ม.ปลาย…
Read more