Tag Archive: เรียนพิเศษ SMART-I ที่บ้าน

ติวสอบ smart 1

ติวสอบ smart 1 ด้วยพี่ติวเตอร์จากธรรมศาสตร์โดยตรง ใช้การติวที่เน้นการทำข้อสอบจริง พร้อมอธิบายหลักการทำในแต่ละข้อๆ สามารถอธิบายได้ตรงจุดตามปัญหาของน้องๆ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของน้องๆในการทำข้อสอบได้ การติว smart 1 ของเราจะเป็นในรูปแบบการเรียนตัวต่อตัว ที่น้องๆสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่เรียนได้เองตามต้องการ smart 1เป็นการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นหลักสูตรสอบตรงของทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งการสอบจริงๆของ smart 1 จะแบ่งออกเป็น 4ส่วน ดังนี้ วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที) วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที) วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที) วัดความรู้รอบตัว (15 นาที) ซึ่งการติวส่วนใหญ่จะเน้นติว smart 1 คณิต…
Read more

สอนพิเศษ o-net ป.6

banner2

สอนพิเศษ o-net ป.6 สำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนพิเศษโอเน็ต ตอนนี้ทางสถาบันได้เปิดคอร์ส -สอนพิเศษคณิต o-net ป.6 -สอนพิเศษวิทย์ o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาไทย o-net ป.6 -สอนพิเศษสังคม o-net ป.6 -สอนพิเศษภาษาอังกฤษ o-net ป.6 การสอนจะเน้นความเข้าใจ เพื่อลดปัญหาการจดจำที่อาจมีการลืมบ้างและเป็นการสอนตัวต่อตัว น้องๆสามารถฝึกทำข้อสอบ o-net ป.6 ปีย้อนหลังจากทีมติวเตอร์ของเราได้โดยมีการสรุปหัวข้อสำคัญๆที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ

ติวเตอร์เจล | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์เจล เพศ: หญิง วันเกิด: 20/03/1989 อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: 117 ถนนสุขุมวิท 97 แขวงบางจาก เขตพระโขนง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระปฐมวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ลาดกระบัง คณะ: เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา(วิชาเอก): วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) GPA (ปริญญาตรี):…
Read more