Tag Archive: เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว

การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว

การเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตัวต่อตัว เรียนตั้งแต่ง่ายๆเบๆ กับติวเตอร์ใจดี ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เก่ง ไม่เข้าใจอะไร ติวเตอร์สอนให้ได้หมดเลยครับ รับสอนโดยติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่มีทักษะการสอนดีมาก สามารถสอนให้น้องๆเข้าใจและเรียนได้ดีขึ้น จะเก่งหรือไม่เก่งมาเรียนกับเราเก่งขึ้นแน่นอนครับ   ปูพื้นฐานด้วยทีมติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวเตอร์ทุกคนสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากที่สุด รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับการกำหนดคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัท พร้อมจัดส่งติวเตอร์ตามลักษณะที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว มีหลักสูตรเรียนเดี่ยว และเรียนกลุ่ม(โดยผู้เรียนต้องจัดกลุ่มมากันเอง) การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่ได้ติวเตอร์ที่รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษโดยเฉพาะจะได้ผลดีมากเป็นเศษ รอบรับการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นทุกระดับ เช่นนักเรียนม.ปลาย ม.4-ม.6 มีการ รับติว Gat ภาษาอังกฤษ หรือจะเน้นด้านแนวการรับสอนสนทนาภาษาอังกฤษ conversation ก็ได้ระรองได้ตามความน้องการของผู้เรียนทุกคอร์ส   รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน เรียนพิเศษภาษอังกฤษตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐานที่บ้าน เรียนอังกฤษตัวต่อตัว ติวสอบ และติวเสริม ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษจัดส่งถึงที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษเน้นเข้าใจตัวต่อตัว    …
Read more

อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย…
Read more

วิชาภาษาอังกฤษ

  อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ