Tag Archive: เรียนภาษาอังกฤษ ธัญบุรี

ติวเตอร์น้ำ

ชื่อเล่น: น้ำ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: ที่อยู่ปัจจุบัน: หอลีลาวดี ซอยพหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พนมสารคามพนมอดุลวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): พฤกษศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.81…
Read more