Tag Archive: เรียน toeic

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว เราเป็นสถาบันกวดวิชาด้านภาษา สามารถกวดวิชาให้ได้ตามความต้องการทุกอย่าง เริ่มต้นด้วยการอธิบายการทำ IELTS และทำแบบคดสอบก่อนเรียน ที่สามารถเช็คความรู้เพื่อใช้วัดระดับการเรียนของ IELTS ได้  ติวเตอร์จะเป็นผู้อธิบายพร้อมให้น้องๆได้หัดทำข้อสอบที่มีความหลากหลาย เตรียมความพร้อมที่จะสอบ การสอบ IELTS เมื่อน้องๆมีความพร้อมในการสอบแล้ว เราจะมีการทดสอบหลังเรียน วัดคะแนนให้น้องๆได้ทราบกันว่าเราจะได้คะแนน TOELTS เท่าไร เมื่อทำข้อสอบจริงออกมาก็ย่อมได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอน เรามีทีมงานรับสอน IELTS ตัวต่อตัว ติวIELTSถึงที่บ้านพร้อมให้บริการกับคุณทุกคน อีกทั้งเรายังมีติวเตอร์ที่ติวอีกหลากวิชา เช่น -ติวเตอร์ กวดวิชา TOEFL -ติวเตอร์ สอนพิเศษ TOEIC -ติวเตอร์ ติวสอบ SAT (Math and Verble) -ติวเตอร์รับสอน…
Read more

อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย…
Read more

วิชาภาษาอังกฤษ

  อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ