Tag Archive: เอ็มบาสซี

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตัวต่อตัว ชิดลม

รับสอนพิเศษอังกฤษ ม.1 ที่บ้าน สถานีวัดมังกร

เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตัวต่อตัว ชิดลม เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.5 ตัวต่อตัว ชิดลม ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เป็นปัญหาหลักของคนไทยมาก เพราะเด็กไทยกลัวที่จะเรียนภาษาอังกฤษ กลัวที่จะพูดกับชาวต่างชาติ แต่วันนี้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย สนุกสนาน และน่าเรียนยิ่งขึ้นหากท่านเลือกติวภาษาอังกฤษกับเรา หรืออยากจะติวเพื่อสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็มีให้เลือก โดยน้องๆสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายช่วงอายุ จะเลือกเรียนพิเศษตามบ้าน เรียนตัวต่อตัว หรืออยากจะเรียนเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ ทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องวังวนไปรับไปส่งหรือกลัวอันตรายตอนลูกไปเรียน   Grammar Error Vocabulary Reading Writing Speaking   หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ม.5 ไทย ภาษาอังกฤษ ม.5 Gifted ภาษาอังกฤษ ม.5 English Program ภาษาอังกฤษ…
Read more