Tag Archive: แพร่งภูธร

ติวเตอร์น้ำผึ้งๆ

ชื่อเล่น: น้ำผึ้งๆ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สภาราชินี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.49 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สังคมศึกษา(กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.76 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: GAT เชื่อมโยง PAT 5 ภาษาไทย สังคม…
Read more