Tag Archive: แม็คโคร สาทร

ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว ถนนนราธิวาส

รับสอนแคลคูลัสตัวต่อตัว

ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว ถนนนราธิวาส ติวเตอร์สอนตัวต่อตัว ถนนนราธิวาส เปิดรับสอนช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม การสอนที่ไม่เน้นการจำ ทุกเรื่องทุกบทเราสอนให้น้องๆเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการจำ การเตรียมตัวที่ดีก่อนเรียนจะเป็นช่องทางให้น้องๆเก่งขึ้นได้ ไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานเป็นอย่างไรทางสถาบัน “ติวเตอร์โกโฮม” รับดูแลและให้ความรู้แก่น้องๆอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ต่อในระดับต่อไป การเรียนพิเศษที่บ้าน ถนนนราธิวาส จะเป็นการเรียนเพิ่มปรับพื้นฐาน และเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆอีกด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องในตำรา แต่เราจะให้ความรู้ในภาวะสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันเพิ่มให้ด้วย ซึ่งการเรียนพิเศษ เน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา สร้างความรู้ให้น้องๆเข้าใจจากสิ่งรอบตัว   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย…
Read more