Tag Archive: แยกมหานคร

ติวเตอร์อิง

ชื่อเล่น: อิง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.22 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาฝรั่งเศส ทุกระดับชั้น ภาษาอังกฤษ วาดรูป cu-tad หรือ Pat4 รูปแบบการสอน: มีชีทให้น้อง มีแบบฝึกหัดให้ทำทบทวนบทเรียน ประสบการณ์การสอน: Pat…
Read more

ติวเตอร์อาลีน

ชื่อเล่น: อาลีน เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ประถม มัธยม ภาษาอังกฤษ ประถม รูปแบบการสอน:…
Read more