Tag Archive: ใครคือใคร ติวเตอร์ชีววิทยา

ติวเตอร์แพร

ชื่อเล่น: แพร เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.17 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.78 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข วิทย์ อนุบาล- ม.ต้น อังกฤษ อนุบาล-ประถม รูปแบบการสอน: สบายๆ…
Read more