Tag Archive: 7ซุปตาร์ ติวเตอร์

ติวเตอร์อ๊อฟ

ชื่อเล่น: อ๊อฟ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: ที่อยู่ปัจจุบัน: หอ PNK9 ซ. ศาสนา5 ถ. พระรามุ ซ. 28 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ:…
Read more