Tag Archive: bba tu 2012

ติว pat gat igcse ติวเข้า

ติว pat gat igcse ติวเข้า

ติว pat gat igcse ติวเข้า รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รวมทั้งสอน CU-TEP และ TU-GET ในส่วน Error Identification และ Vocabulary ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยพี่บัณฑิตวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1 ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ( English for Careers ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอนพิเศษตามบ้านตัวต่อตัวให้เก่งได้ไปพร้อมกับเรา เก่งได้ที่บ้านจะสอนไหนแบบเป็นกันเองและส่วนตัว สามารถถามตอบกันคำต่อคำหมดปัญหาเลยเขิลอายผู้สอน อายเพื่อนเวลาสงสัย ด้วยรูปแบบการสอนตัวต่อตัว การติวเพิ่มเกรดเราจะสอนในแบบพี่สอนน้อง ไม่ว่าจะเรียนพิเศษที่มาก่อนหรือมีความรู้ระดับไหนมาก่อน…
Read more