Tag Archive: BTSตลาดพลู

ครูสอนพิเศษ ป.2 ตามบ้าน BTSสะพานตากสิน

ครูสอนพิเศษ ป.3 ตามบ้าน ศรีนครินทร์

ครูสอนพิเศษ ป.2 ตามบ้าน BTSสะพานตากสิน ครูสอนพิเศษ ป.2 ตามบ้าน BTSสะพานตากสิน หากน้องๆที่กำลังมีปัญหาความรู้ไม่แน่น ทั้งการอ่าน-เขียน ภาษาไทย การคิดเลข หรือทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ทางสถาบันมีครูสอนเพาะสำหรับเด็กเล็ก น้องหลายๆคนไม่ชอบเรียน ยังติดเล่น ไม่ชอบอ่านหนังสือ เพราะเนื้อหาที่ต้องจำเยอะเกินไป ทางครูมีวิธีและเทคนิคการสอนที่ไม่ทำให้น้องๆเบื่ออย่างแน่นอน วิธีการคิด กระบวนการคิดอย่างมีระบบ และวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ น้องๆก็จะสามารถเรียนเก่งขึ้นได้อย่างง่ายดาย   รายวิชา คณิตศาสตร์ ป.2 วิทยาศาสตร์ ป.2 ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาษาไทย ป.2 ภาษาจีน ป.2 สังคม ป.2 (ติวเตอร์แบ่งแยกการสอนตามระดับชั้น และแยกตามวิชา เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอนที่เหมาะสมที่สุด)…
Read more

สอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน เดอะมอลล์ท่าพระ

ติวเตอร์รับติวภาษาไทยตัวต่อตัว ธนบุรี

สอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน เดอะมอลล์ท่าพระ สอนพิเศษภาษาไทยตามบ้าน เดอะมอลล์ท่าพระ ระดับอนุบาล ประถม มัธยม แบบตัวต่อตัว สอนให้ถึงบ้าน โดยติวเตอร์ภาษาไทยเฉพาะวิชา และทุกติวเตอร์ที่จัดส่งสอนทุกคนสามารถสอนน้องๆได้ดี มีอัธยาศัยดี เราเป็นศูนย์รวมติวเตอร์สอนพิเศษ ครูสอนพิเศษ สอนแบบตัวต่อตัวถึงบ้าน ทุกระดับชั้น และหลักสูตรสำหรับสอบเข้า ป.1 สาธิต และเครือคาทอลิก   ระดับชั้น สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล อ.1-อ.3 สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ป.1-ป.6 สอนพิเศษภาษาไทย มัธยม ม.1-ม.6 สอนพิเศษภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ   ติวเตอร์ภาษาไทยที่สอนพิเศษตามบ้าน เดอะมอลล์ท่าพระ มีการสอนโดยติวเตอร์ใจดี และนิสิตที่รับสอนพิเศษคุณภาพ เพิ่มความสะดวกในการเรียนโดยเราจะไปสอนให้ถึงที่ คุณครูสอนพิเศษที่จบจากมหาวิทยาลัย พร้อมรับสอนและให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับเรื่องข้องการศึกษา…
Read more