Tag Archive: Centralปิ่นเกล้า

รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์

สอนพิเศษเคมี ม.4 ตัวต่อตัว ช่องนนทรี

รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์ รับสอนเคมีตัวต่อตัว อรุณอมรินทร์ สอนพิเศษมัธยมศึกษาตอนต้นปูพื้นฐานความรู้วิชาเคมีและวิทยาศาสตร์  ไปสู่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอบเช้ามหาวิทยาลัย ติวตัวต่อตัว และในทุกๆคอร์สรวมทั้งติว PAT2 เคมี ติวเตอร์พร้อมสอนให้ที่บ้าน เรียนพิเศษเคมี หรือการกวดวิชาเคมี เรียนพิเศษตัวต่อตัวเคมี อรุณอมรินทร์   ระดับชั้น เคมี มัธยม ม.1 เคมี มัธยม ม.2 เคมี มัธยม ม.3 เคมี มัธยม ม.4 เคมี มัธยม ม.5 เคมี มัธยม ม.6 PAT2 เคมี เคมี 9วิชาสามัญ…
Read more

หาติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แจ้งวัฒนะ

หาติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า หาติวเตอร์ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า รับติวตามบ้าน เปิดรับติวที่บ้าน รับดูแลเสริมทักษะด้านภาษา เป็นครูพี่เลี้ยง เพื่อให้น้องๆมีระบบการเรียนที่ดี ช่วยแนำนะการทำรายงาน การเตรียมตัวสอบ ช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ปกครอง ต้องการติวเตอร์สอนที่บ้าน ปิ่นเกล้า สามารถนัดผู้สอนได้ถึงบ้านท่านทันที   แกรมม่า อ่าน-เขียน คำศัพท์ การสื่อสาร   ระดับชั้น ภาษาอังกฤษ อนุบาล อ.1-อ.3 ภาษาอังกฤษ ประถม ป.1-ป.6 ภาษาอังกฤษ มัธยม ม.1-ม.6 ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย   หลักสูตร ไทย Gifted English Program Inter…
Read more

สอนพิเศษฟิสิกส์ตามบ้านตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า

เรียนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัวที่บ้าน สายไหม

สอนพิเศษฟิสิกส์ตามบ้านตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า สอนพิเศษฟิสิกส์ตามบ้านตัวต่อตัว ปิ่นเกล้า ติวเตอร์จะสอนเพื่อให้น้องๆที่เรียนไม่เข้า ทำโจทย์ไม่ได้ในฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 เรียนฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมลงเรียนพิเศษกัน วิชาฟิสิกส์เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอย่างมากมาย ทั้งตีโจทย์ วิเคราะห์โจทย์ จำสูตร … น้องๆสามารถจัดคอร์สอนได้ตามต้องการ ครูผู้สอนมาจากนิสิตที่รับสอนพิเศษด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ เช่น วิศวะ วิทยาศาสตร์  ซึ่งสามารถติวจนถึงระดับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ PAT2 , ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 , ฟิสิกส์ 9วิชาสามัญ   ระดับชั้น สอนพิเศษฟิสิกส์ มัธยม ม.1-ม.6 สอนพิเศษฟิสิกส์ PAT2 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์…
Read more