Tag Archive: ChicRepublic

รับสอนพิเศษ ป.6 ตามบ้าน เลียบด่วนรามอินทรา

เรียนพิเศษ ม.4 ตัวต่อตัว ศาลายา

รับสอนพิเศษ ป.6 ตามบ้าน เลียบด่วนรามอินทรา รับสอนพิเศษ ป.6 ตามบ้าน เลียบด่วนรามอินทรา ทุกวิชา น้องๆทุกคนในสมัยนี้ต้องมีการเรียนพิเศษ เพราะ ณ ตอนนี้การแข่งขันทางการศึกษามีความสูงและตึงเครียดมาก จากการกำหนดหลักสูตรของกระทรวงที่ไม่แน่ไม่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอด รวมทั้งระบบการเรียนการสอนที่ยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอน บวกกับระบบการสอบการวัดคะแนนที่ยังเหมือนเป็นการทดลองอยู่ ด้วยเหตุนี้เองน้องๆหลายๆคนจึงพึ่งการเรียนพิเศษตัวต่อตัวเข้าช่วยเพราะพี่ๆจากเราสามารถแจ้งข่าวสารให้น้องๆรู้ทัน และเตรียมตัวรับมือกับระบบการศึกษาไทย   ป.6 คณิตศาสตร์ ป.6 วิทยาศาสตร์ ป.6 ภาษาอังกฤษ ป.6 ภาษาไทย ป.6 ภาษาจีน ป.6 สังคม   ระดับชั้น อนุบาล อ.1-อ.3 ประถม ป.1-ป.6 มัธยม ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัย…
Read more