Tag Archive: Emporium

สอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้าน พร้อมพงษ์

รับสอนพิเศษวิทย์ ม.2 ตัวต่อตัว สถานีคูคต

สอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้าน พร้อมพงษ์ สอนพิเศษวิทย์ ป.4 ตามบ้าน พร้อมพงษ์ การสอนที่ไม่เน้นการจำ ทุกเรื่องทุกบทเราสอนให้น้องๆเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการจำ การเตรียมตัวที่ดีก่อนเรียนจะเป็นช่องทางให้น้องๆเก่งขึ้นได้ ไม่ว่าน้องๆจะมีพื้นฐานเป็นอย่างไรทางสถาบันติวเตอร์โกโฮม รับดูแลและให้ความรู้แก่น้องๆอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ต่อในระดับต่อไป การเรียนวิทยาศาสตร์ ป.4 จะเป็นการเรียนเพิ่มปรับพื้นฐาน และเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆอีกด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องในตำรา แต่เราจะให้ความรู้ในภาวะสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันเพิ่มให้ด้วย ซึ่งการเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ประถมเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา สร้างความรู้ให้น้องๆเข้าใจจากสิ่งรอบตัว   หลักสูตร วิทย์ ป.4 ไทย วิทย์ ป.4 English Program วิทย์ ป.4 Inter วิทย์ ป.4 Bilingual   การเรียนพิเศษวิทย์…
Read more