Tag Archive: guru

ติวเตอร์ดาด้า | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์ดาด้า เพศ: หญิง วันเกิด: 05/03/1989 อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: 150 ถ.อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมวิทยามูลนิธิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รังสีประยุกต์และไอโซโทป GPA (ปริญญาตรี): 3.25 ข้อมูลการศึกษา:…
Read more