Tag Archive: Indy รังสิตคลอง3

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน ม.2 แถวรังสิต คลอง3

สอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน แจ้งวัฒนะ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน ม.2 แถวรังสิต คลอง3 รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน ม.2 แถวรังสิต คลอง3 สถาบัน “ติวเตอร์โกโฮม” เปิดรับสอนพิเศษตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ด้วยความที่เป็นโรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสถาบันแรกๆของไทย ทำให้เรามีประสบการณ์ และมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ รูปแบบการสอน มาตรฐานติวเตอร์ และระบบการจัดการหาติวเตอร์ให้ได้ตามความพอใจของน้องๆ ทำให้เราเป็นศูนย์ของติวเตอร์ทั่วทุกมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ มศว. และอื่นๆ จากความสามารถในการสอนของนักศึกษาแต่คน แต่ละรั่วมหาวิทยาลัยจากรุ่นสู่รุ่น เรามีติวเตอร์ที่ออกไปเปิดสถาบันเองบ้าง และยังมีทีมติวเตอร์ที่มีความสามารถรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรับสอนพิเศษ ให้แก่น้องๆคอยช่วยเหลือน้องๆในช่วงเทศกาลสอบที่เคลียดเหลือเกิน ถึงจุดนี้แล้วทางติวเตอร์โกโฮมต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง น้องๆทุกคน และทีมติวเตอร์ที่เป็นเหมือนเพื่อน พี่ ญาติมิตร ที่ให้ความไว้วางใจกับติวเตอร์โกโฮมมาโดยตลอด   ภาษาอังกฤษ การอ่าน-เขียน ม.2 ภาษาอังกฤษ…
Read more