Tag Archive: KIS

กวดวิชาเลข ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดพร้าว80

เรียนพิเศษ ม.5 ตัวต่อตัว บางเขน

กวดวิชาเลข ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดพร้าว80 สถาบันติวเตอร์โกโฮมเปิดรับกวดวิชาเลข ป.6 ตัวต่อตัวที่บ้าน ลาดพร้าว80 ให้กับน้องๆที่สนใจเรียนพิเศษเลข ป.6 ที่บ้าน ลาดพร้าว80 หรือต้องการครูสอนพิเศษตัวต่อตัวแบบประจำ ที่สามารถคอยชี้แนะตอบคำถามเวลาสงสัยได้ เป็นการเรียนที่สอนให้น้องๆเข้าใจตรงจุดประสงค์ พร้อมสอนวิธีการคิดเลขเร็ว แนะนำสูตรลัดต่างๆในการทำข้อสอบจริง สอนด้วยความเข้าใจ ไม่ให้ท่องจำ เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลขที่น้องๆไม่เข้าใจ สอนด้วยพี่ติวเตอร์ใจดีมีความเป็นกันเอง ไม่ดุ สอนสนุก สอนแบบพี่น้อง ให้ความคุ้นเคยมากกว่าครู-อาจารย์ สอนตามสไตล์ของน้องๆแต่ละคน สามารถจัดหาครูสอนพิเศษเลขให้ได้ตามความต้องการ เราสามารถพัฒนาการคำนวณของน้องๆให้ดี และเก่งขึ้น ด้วยประสบการณ์รับสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวมากกว่า 10ปี   หลักสูตร ไทย English Program Inter Bilingual   สอนพิเศษเลข…
Read more