Tag Archive: pat1 เรียน ที่ไหน ดี

ติวเตอร์แชมป์

ชื่อเล่น: แชมป์ เพศ: ชาย บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สิงห์บุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.57 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: ปูพื้นฐานให้แน่น ให้เทคนิคการจำที่ง่าย ฝึกฝนข้อสอบมากๆ…
Read more