Tag Archive: PRE-TEST TOEIC

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว

ติวเตอร์ ielts ตัวต่อตัว เราเป็นสถาบันกวดวิชาด้านภาษา สามารถกวดวิชาให้ได้ตามความต้องการทุกอย่าง เริ่มต้นด้วยการอธิบายการทำ IELTS และทำแบบคดสอบก่อนเรียน ที่สามารถเช็คความรู้เพื่อใช้วัดระดับการเรียนของ IELTS ได้  ติวเตอร์จะเป็นผู้อธิบายพร้อมให้น้องๆได้หัดทำข้อสอบที่มีความหลากหลาย เตรียมความพร้อมที่จะสอบ การสอบ IELTS เมื่อน้องๆมีความพร้อมในการสอบแล้ว เราจะมีการทดสอบหลังเรียน วัดคะแนนให้น้องๆได้ทราบกันว่าเราจะได้คะแนน TOELTS เท่าไร เมื่อทำข้อสอบจริงออกมาก็ย่อมได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอน เรามีทีมงานรับสอน IELTS ตัวต่อตัว ติวIELTSถึงที่บ้านพร้อมให้บริการกับคุณทุกคน อีกทั้งเรายังมีติวเตอร์ที่ติวอีกหลากวิชา เช่น -ติวเตอร์ กวดวิชา TOEFL -ติวเตอร์ สอนพิเศษ TOEIC -ติวเตอร์ ติวสอบ SAT (Math and Verble) -ติวเตอร์รับสอน…
Read more