Tag Archive: tutor เมเจอร์รัชโยธิน

ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ชื่อ: ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม เพศ: หญิง วันเกิด: 16/07/1990 อายุ: 21 ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักสุดสุข ลาดพร้าวซอย3 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สระบุรีวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.05 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ กศ.บ. GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้:…
Read more