ติวเตอร์ฟ้า

ชื่อเล่น: ฟ้า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: นิติศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กฎหมายระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 3.54 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.3ลงมา รูปแบบการสอน: ชีท,PWP,Skype,ตามบ้านหรือห้าง ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษgat,onet สังคมonet ภาษาไทยonet ศิลปะ ความสามารถพิเศษ: วาดรูป,พิธีกร